אודות הקרן לעידוד ופיתוח

אודות הקרן לעידוד ופיתוח

ענף הבניה בישראל

ענף הבניה בישראל

אודות הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבנייה בישראל

מאז קום המדינה נודעה חשיבות רבה לענף הבנייה אשר מהווה מנוע לצמיחה כלכלית וגורם מוביל במשק הישראלי. ענף הבניין עבר לא מעט שינויים בשנים שחלפו מאז קום המדינה, כאשר בשנים האחרונות העיקריים שבהם הוא הצמצום של העוסקים הישראלים במלאכה מול הצמיחה וההתרחבות המתמדת של הענף.

כחלק מהמאמץ לפתח ולקדם את התחום, הוקמה הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל אשר נוסדה בשנת 1990 ע”י “התאחדות בוני הארץ” ו”הסתדרות עובדי הבניין והעץ” במטרה לקדם ולפתח את ענף הבנייה בישראל.
הקרן פועלת מכוח הסכם העבודה הקיבוצי הכללי בענף הבניין שנחתם ביום ה – 29 ביוני 2015 ומתוקף צו ההרחבה שניתן ע”י שר הכלכלה ביום ה – 12 באוקטובר 2015 , אשר החיל את הוראות ההסכם הקיבוצי על כלל המעסיקים בענף.

מטרות ויעדים

מטרת העל – חיזוק תדמיתו של ענף הבניה כענף מוביל בכלכלת המדינה מהיותו זרז לפעילות הכלכלית ומהיותו הגורם המרכזי אשר יכול להוביל את המשק הישראלי לצמיחה כלכלית.
הדרכה והרחבת הידע המקצועי של עובדי הענף – הקרן מפעילה מערך רחב של קורסים והכשרות מקצועיות לתפקידים שונים בתחום הבנייה, התשתיות, עבודות ציבוריות, צמ”ה ושיפוצים. הקרן משתתפת מבחינה כלכלית בעלויות הקורסים על ידי מתן מענקים, מלגות והשתתפות בעלות הקורסים. הקורסים כוללים תכנים מתקדמים המתפתחים באופן קבוע לצורך התאמה לרמה טכנולוגית גבוהה, המסייעים לייעול העבודה ולהתפתחותם המקצועית של העובדים והמעסיקים.
סיוע בהשמה ובקליטה של עובדים ישראלים לעבודה בענף – הקרן מכירה בחשיבות המשאב האנושי ולכן מפעילה פרויקטים רחבים הכוללים שיתוף פעולה עם מוסדות ממשלתיים וחברות מובילות בתחום הבנייה והתשתיות לצורך קליטתם של עובדים חדשים בענף אשר סיימו הכשרות וקורסים במסגרת הקרן.
פעילויות רווחה לעובדי הענף – פעילות מתמדת לשיפור תנאי השכר של עובדי הבניין מול המוסדות השונים, אירועים וימי כיף לעובדי הבניין, ומועדון מנהלי עבודה.
שיפור תדמית הענף ועובדיו – הקרן מעודדת הישגיות והצטיינות בענף על ידי ימי עיון וכנסים, ופיתוח מתמיד של החומר הנלמד בקורסים השונים, הכרה של דפוסי עבודה חדשים בארץ ובעולם, ופיתוח קשרי חוץ בינלאומיים.
שיפור הבטיחות והגיהות בענף – הקרן מקדמת ומפתחת באופן מתמיד את תשומת הלב לתחום הבטיחות והגיהות במסגרת חומר עיוני המפורסם ומופץ על ידה, וכן במסגרת הקורסים השונים המופעלים על ידה.

דילוג לתוכן