טופס בקשה למימון קורס

הוראות למילוי הטופס ותהליך קבלת אישור השתתפות במימון קורסים

את הטופס יש למלא 4 שבועות לפני תחילת הקורס.

יש למלא כל השדות בהתאם למוגדר בהם (כדוגמה: אין למלא את שמו של המועמד עצמו בשדה “איש קשר בחברה”)

במידה ויוצאים לקורס מספר מועמדים, יש ללחץ על הכפתור “הוסף מועמד” בהתאם למספר העובדים המיועדים לעבור את ההכשרה.

יש להקפיד לצרף כ”קובץ מצורף” את כל המסמכים הנדרשים, בהתאם למפורט בהמשך הטופס.

לאחר השלמת מילוי הטופס יש ללחוץ על הכפתור “שלח” המצוי בתחתית העמוד בצידו השמאלי.

מענה ראשוני לפנייה יינתן תוך 10 ימי עבודה.

לאחר השלמת תהליך האישור, תשלח התחייבות של הקרן לביה”ס בו בחרתם ללמוד בה תצוין גובה ההשתתפות שאושרה. מאותו הרגע, תהליך התשלום מבוצע ישירות בין הקרן לביה”ס.
שיעור ההשתתפות של הקרן במימון קורסים הוא עד 75% מעלות הקורס.

יודגש שאין כל מניעה לבצע הרשמה לקורס המבוקש וכן לשלם דמי הרשמה (שלא תחרוג מ – 25% מעלות הקורס) עוד בטרם הושלם תהליך האישור. יובהר עוד שככלל, אין הקרן משלמת החזרים למועמדים ו/ או חברות בנייה בעבור כספים שכבר שולמו לבתי הספר, ושהתשלום מבוצע אך ורק לבתי הספר עצמם.

לצורך קבלת עזרה ניתן לפנות למאיה, רכזת קורסים
משרד – 03-6247495
טלפון נייד – 054-8133169

קורס “עוזר בטיחות למנהל עבודה” – הצהרת מעסיק בדבר ידע בשפה העברית של מועמדים.
על המבקשים מימון לקורס עוזר בטיחות עבור עובדים שאינם ישראלים להוריד את ההצהרה, למלא את הפרטים, לחתום עליה (חתימה של דרג ניהולי בחברה) ולצרפה לבקשה כ”קובץ מצורף”.

פרטי החברה


פרטי הקורס


פרטי המועמד


מסמכים שעל הפונה לצרף לבקשה

בבקשה לקבלת מימון עבור קורסים מקצועיים יש לצרף הצעת מחיר של בית הספר לקורס המבוקש.

בבקשה לקבלת מלגה, עבור לימודים לתואר הנדסאי בניין, יש לצרף "אישור לימודים" ו"אישור גובה שכר לימוד"

העלאת קבצים נתמכת בדפדני כרום ואקספלורר גרסא 9 ומעלה

+ צרף קובץ

+ צרף קובץ

+ צרף קובץ