הגשת בקשה להשתתפות במימון עלות קורסים והדרכות מקצועיות

הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל שמה לעצמה למטרה לשפר את ההון האנושי בענף, כאמצעי לקידום הפיריון, לצמצום תאונות העבודה, לסיוע בקידום העובדים ולחיזוק תדמית הענף.

אחד הכלים המרכזיים להשגת המטרה הוא מנגנון הקורסים שלנו, שבאמצעותו אנחנו משתתפים במימון עד 75% מעלות קורסים והדרכות מקצועיות לעובדי הענף, במגוון ההכשרות הזמינות בשוק החופשי.

ניתן להגיש בקשה לקבלת מימון עבור קורסים מקצועיים. להלן הוראות למילוי הטופס:

יש למלא את הטופס 4 שבועות לפני תחילת הקורס.
לא ניתן להגיש בקשות רטרואקטיביות למימון קורס

יש למלא כל השדות בהתאם למוגדר בהם (כדוגמה: אין למלא את שמו של המועמד עצמו בשדה “איש קשר בחברה”)

כאשר שיוצאים לקורס מספר מועמדים, יש ללחץ על הכפתור “הוסף מועמד” בהתאם למספר העובדים המיועדים לעבור את ההכשרה.

יש להקפיד לצרף כ”קובץ מצורף” את כל המסמכים הנדרשים, בהתאם למפורט בהמשך הטופס.

לאחר השלמת מילוי הטופס יש ללחוץ על הכפתור “שלח” המצוי בתחתית העמוד בצידו השמאלי.

לאחר השלמת תהליך האישור, תשלח התחייבות של הקרן ישירות אל מוסד ההכשרה בו בחרתם ללמוד, בה תצוין גובה ההשתתפות שאושרה. מאותו הרגע, תהליך התשלום מבוצע ישירות בין הקרן לבין ביה”ס.
שיעור ההשתתפות של הקרן במימון קורסים הוא עד 75% מעלות הקורס.

יודגש שאין כל מניעה לבצע הרשמה לקורס המבוקש וכן לשלם דמי הרשמה (שלא תחרוג מ – 25% מעלות הקורס) עוד בטרם הושלם תהליך האישור. יובהר עוד שככלל, אין הקרן משלמת החזרים למועמדים ו/ או חברות בנייה בעבור כספים שכבר שולמו לבתי הספר, ושהתשלום מבוצע אך ורק לבתי הספר עצמם.

לצורך קבלת עזרה ניתן לפנות למחלקת ההדרכה.
משרד – 03-6247495
טלפון נייד – 054-7167304

קורס “עוזר בטיחות למנהל עבודה”הצהרת מעסיק בדבר ידע בשפה העברית של מועמדים.
על המבקשים מימון לקורס עוזר בטיחות עבור עובדים שאינם ישראלים להוריד את ההצהרה, למלא את הפרטים, לחתום עליה (חתימה של דרג ניהולי בחברה) ולצרפה לבקשה כ”קובץ מצורף”.

לצורך התחלת הליך הגשת הבקשה נא הזינו מספר ח.פ / ע.מ

דילוג לתוכן