גלגל התנופה ענף הבנייה והתשתיות - שותפות עסקים לצמצום פערי הון אנושי בענף.

גלגל התנופה ענף הבנייה והתשתיות - שותפות עסקים לקידום מקצועות מנהל עבודה ומפעילי צמ"ה

תוכנית גלגל התנופה הינה רשת שותפויות עסקים ענפיות, מבית עמותת ציונות 2000 וקרן ביחד של משפחת סטלה ויואל קרסו הפועלת לצימצום פערים תעסוקתיים ופיתוח הון אנושי. התוכנית נוצרה מתוך הבנה כי לקבוצות עסקים בענף, קיימים צרכים משותפים בתחום הון אנושי, וכי המענה לצורך זה, עיקרו בהשקעה משותפת ובמעורבות המגזר העסקי בהכשרות, בפיתוח מקצועי של עובדים, שימור עובדים ומיתוג ושיווק העבודה בענף לאוכלוסיות חדשות. עקרונות העבודה של התוכנית: שיטתיות, ביסוס פעולות על נתונים והערכה, שיתוף כלל השחקנים במרחב והובלה של מעסיקים בענף.
התכנית פועלת כיום בענף המתכת, ענף הבנייה והתשתיות, ענף השינוע, התעשייה קיבוצית.
תוכנית גלגל התנופה בענף הבנייה והתשתיות הוקמה בשנה 2019 יחד עם התאחדות הקבלנים בוני הארץ והקרן לעידוד ופיתוח ענף הבנייה בישראל.

מטרות התוכנית:
1. צמצום פערי תעסוקה במקצועות חיוניים בענף הבנייה – ביניהם מנהלי עבודה ומפעילי צמ”ה.
2. חיזוק תדמיתו של ענף הבנייה כמוביל בכלכלת ישראל.
3. שימור ופיתוח ההון האנושי בענף.

יו”ר התוכנית והמוביל שלה – מר אשר גרין

סרטון על הפרקטיקום

טקס סיום פרקטיקום 2022

רוצים להצטרף לתוכנית ולקחת חלק במאמץ לצמצום פערים במקצועות במחסור בענף ולהשפיע על תדמית הענף?

דילוג לתוכן