ההכשרות שלנו

במסגרת פעילותה לקידום ופיתוח ענף הבניין, משתתפת הקרן במימון הכשרות וקורסים מקצועיים בהתאם לצרכי הענף.

ההשתתפות במימון הכשרות וקורסים מקצועיים ניתנת לעובדים המועסקים ע”י קבלנים המשלמים לקרן כנדרש, בהתאם להוראות הסכם העבודה הקיבוצי בענף הבניין ובהתאם לנהליה.

פרטים נוספים על חובת התשלום לקרן ראה בעמוד הצטרפות לקרן.

ככלל, ההכשרות והקורסים המקצועיים אינם מועברים ע”י הקרן, והעובדים המבקשים להשתתף בהם מופנים למוסדות לימוד שונים להם ההסמכות הנדרשות.

אשר על כן, על מנת לקבל פרטים אודות הקורסים עצמם ולבדוק את תנאי הסף לקבלה אליהם, על העובד או המעסיק המעוניין בהכשרה לפנות לבתי הספר השונים המעבירים אותם.

עוזר בטיחות למנהל עבודה

קורסים בתחום הבטיחות

ממונה בטיחות

קורסים בתחום הבטיחות

מנהלי עבודה כבישים ותשתיות

קורס מנהלי עבודה

מנהלי עבודה מוסמכים בבנייה

קורס מנהלי עבודה

קורסים למעסיקים

קורסים כלליים

אתתים

קורסים בתחום הבטיחות

מדריך עבודה בגובה

קורסים בתחום הבטיחות

רישיון מפעיל – מלגזה

קורסים כלליים

עבודה בגובה

קורסים בתחום הבטיחות

השתלמות ענפית לממונה בטיחות

קורסים בתחום הבטיחות

ניהול פרוייקטים בבנייה

קורסים כלליים