מעסיק יקר,

הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל נוסדה בתוספת להסכם הקיבוצי הכללי בענף הבניין ועבודות ציבוריות בין התאחדות בוני הארץ
לבין הסתדרות עובדי הבניין והעץ, שנחתמה בשנת 1990.

במסגרת פעילותה לקידום ענף הבניין בישראל פועלת הקרן בין השאר בתחומים הבאים:

  • קליטת עובדים ישראלים בענף הבניין
  • שיפור וקידום נושא הבטיחות
  • ביצוע הכשרות מקצועיות לעובדים ולמעסיקים

בשנת 2015 נחם ההסכם הקיבוצי בענף הבנייה, בסעיף 36 שבהסכם העבודה הקיבוצי ובצו ההרחבה שניתן ע”י שר הכלכה ונכנס לתוקפו באוקטובר 2015 ואשר החיל את