מעסיק יקר,

הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל נוסדה בתוספת להסכם הקיבוצי הכללי בענף הבניין ועבודות ציבוריות בין התאחדות בוני הארץ
לבין הסתדרות עובדי הבניין והעץ, שנחתמה בשנת 1990.

במסגרת פעילותה לקידום ענף הבניין בישראל פועלת הקרן בין השאר בתחומים הבאים:

  • קליטת עובדים ישראלים בענף הבניין
  • שיפור וקידום נושא הבטיחות
  • ביצוע הכשרות מקצועיות לעובדים ולמעסיקים

בשנת 2015 נחם ההסכם הקיבוצי בענף הבנייה, בסעיף 36 שבהסכם העבודה הקיבוצי ובצו ההרחבה שניתן ע”י שר הכלכה ונכנס לתוקפו באוקטובר 2015 ואשר החיל את הוראות ההסכם הקיבוצי על כל המעסיקים בענף, נקבע כי על כל מעסיק להפריש לקרן, על חשבונו, 0.8% משכרו התעריפי של כל עובד בניין ומנהל עבודה.

  • במידה והינך מעסיק עובדים פלסטינאים התשלום עבור עובדים אלה מועבר על ידך לקרן באמצעות מת”ש ו/או תאגידי כח אדם ולכן אינך צריך להפריש לקרן עבור עובדים אלה.
  • במידה והנך מעסיק עובדים זרים התשלום עבור עובדים אלה חל על תאגידי כח אדם שבאמצאותו הם מועסקים.

תהליך גביית הכספים עבור הקרן נעשה ע”י חברת “מילגם” במידה והנך נתקל בבעיה/שאלה יש לפנות אליהם באחת מדרכי ההתקשרות הבאות:

מילגם שירות לעיר בע”מ
רח’ הסיבים 49, פתח תקוה
ת.ד. 9590 מיקוד 4919402

טלפון: 03-9112220
פקס: 03-9112221

לצורך הסדרת התשלומים עליך למלא את טופס “הצטרפות לקרן” ולהעבירו לחברת “מילגם”

חדש! ניתן להסדיר תשלום באמצעות כרטיס אשראי או צ’ק