הסכם עבודה קיבוצי

עיקרי הסכם העבודה הקיבוצי

הסכם העבודה הקיבוצי החדש שנחתם ב 2015 כולל שיפור במעמדו של העובד בענף הבנייה.
ההסכם הקיבוצי נחתם כתוצאה ממשא ומתן בין ארגון עובדים יציג ובין מעסיק או ארגון מעסיקים.
ההסכם הקיבוצי מסדיר את התנאים ואת יחסי העבודה בין העובדים למעסיקים וכמו כן שומר על זכויותיהם של העובדים מבחינת תנאים סוציאליים כמו:

  • פנסיה מקיפה מהיום הראשון לעבודה
  • פיצוי על ביטול עבודה עקב פגעי מזג האוויר
  • הגדלת מספר ימי החופשה השנתית
  • הגדלת מספר ימי מחלה וימי הבראה

בהסכם אף נקבע מנגנון פיטורים שכולל תהליך של שימוע והיוועצות עם הסתדרות עובדי הבניין. כמו-כן נקבע מנגנון ליישוב חילוקי דעות באמצעות ועדה פריטטית בה יושבים נציגים מטעם הסתדרות עובדי הבניין והתאחדות בוני הארץ.
כל ההטבות הכלולות בהסכם יחולו הן על העובדים המועסקים אצל מעסיקים בענף הבניין, התשתיות והשיפוצים וכן על העובדים הזרים והפלסטינאים. ההסכם אף קובע כי במקרה שלא ניתן לתת לעובדים אלה הטבה מסוימת בגלל מגבלה חוקית, כמו: קרן פנסיה יועבר סכום בשווי מלוא ההטבה לקרן מיוחדת לטובת העובד, כך שהעובדים הזרים והפלסטינאים לא יופלו לרעה בתנאי העסקתם.

בסעיף 36 שבהסכם העבודה הקיבוצי ובצו ההרחבה שניתן ע”י שר הכלכה ונכנס לתוקפו באוקטובר 2015 ואשר החיל את הוראות ההסכם הקיבוצי על כל המעסיקים בענף, נקבע כי על כל מעסיק להפריש לקרן, על חשבונו, 0.8% משכרו התעריפי של כל עובד בניין ומנהל עבודה.

ב-26 בפברואר 2020 נחתם מסמך הבנות לשיתוף פעולה להסדרת אופן העסקת מנופאים באתרי בנייה. במסמך הבנות זה הוסכם בין השאר כי הצדדים יפעלו במשותף כך שחברות המספקות שרותי מנוף או הצבת מנופאים יחוייבו ברישיון יעודי.
בנוסף הוסכם גם שהתאחדות המעסיקים תפעל שחבריה יפרישו ל”קרן לעידוד ופיתוח ענף הבנייה בישראל” כמתחייב מהסכם העבודה הקיבוצי.
את מסמך ההבנות המלא ניתן לראות בקישור שלהלן.

דילוג לתוכן