צו הרחבה

צו הרחבה

  • צו הרחבה הוא צו אשר מוצא על ידי שר הכלכלה ומרחיב את תחולתו של הסכם קיבוצי על קבוצות עובדים שאינן כלולות בהסכם.
    צו ההרחבה יכול להרחיב תכולה מלאה של הסכם קיבוצי או הוראות מסוימות מתוך ההסכם.
    כמו כן הוא מכיל את סוגי העובדים והמעבידים שעליהם חל הצו.
    מעמדו של צו הרחבה הוא כשל חקיקת מגן ומעסיק אשר על עובדיו חל צו הרחבה מחויב לכל ההוראות האמורות בו.
דילוג לתוכן