ועדות הקרן

ועדת כספים והשקעות

יצחק מויאל

ראול סרוגו

אילן גורדו

אפרים ז'ילוני

ועדת השתלמויות והכשרות מקצועיות

אורי חמדי

אורי רובין

דוד פרסי

אביגדור פרויד

דילוג לתוכן