מיסודה של הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל

מטרות העל

קידום שינוי תרבותי בתחום הבטיחות בעבודות בניה, הקובע כי בטיחות שווה לאיכות, תוך שאיפה לאפס כשלים בתכנון ובביצוע.

הקטנה משמעותית בהיקף הנפגעים מתאונות בענף הבניה בישראל.

מיצוב מטה הבטיחות כגוף מוביל ברמה הלאומית ובהמשך ברמה הבינלאומית.

ייעוד

מטה הבטיחות יהווה מסגרת משימתית ויפעל לשינוי ושיפור תרבות הבטיחות בבנייה במדינת ישראל, באמצעות גיבוש והובלת תכנית עבודה שנתית להבטחת הבטיחות בעבודות בניה. 

דרך הפעולה

תוכנית “כוכבי הבטיחות” היא מסגרת תוכניתית שנועדה ליצור שינוי תרבותי אמיתי בענף הבנייה והתשתיות בישראל. המטרה העיקרית של התוכנית היא להוביל את החברות במסגרת התוכנית להתיעלות גבוהה ומצוינות בפעילותן, תוך שיפור דרמטי של הבטיחות בעבודה. התוכנית מתמקדת במימוש גישה הוליסטית של שיפור הבטיחות, ומציבה דגש על מגוון מרכיבים שונים המשפיעים על הבטיחות בעבודה.

חברות המשתתפות בתוכנית “כוכבי הבטיחות” מתעקשות על יישום התוכנית ומשקיעות מאמץ רב כדי לשפר את הבטיחות במגוון הפעילויות שלהן. השפעתן של החברות המשתתפות מתרחשת לא רק בתוך הארגון עצמו, אלא גם בענף הבנייה והתשתיות בכללו. כך, תוכנית “כוכבי הבטיחות” מפעילה שיפור מרכזי בתרבות הבטיחות שבתוך הענף, תוך שינוי התפיסה והגישה לנושא הבטיחות בעבודה.

דילוג לתוכן