מלגות לילדי עובדים

אנו  רוצים להיות שותפים להשכלת לילדיך!!!

מידי שנה “הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבנייה בישראל” מעניקה מלגות לילדיהם של עובדים ומעסיקים בענף הבניין.

לקראת תחילתה של שנת הלימודים, הקרן, בשיתוף הסתדרות עובדי הבניין והתאחדות בוני הארץ, מפרסמת את הקריטריונים לקבלת המלגות.

אם אתה עומד בקריטריונים, מלא את טופס הבקשה בהתאם להנחיות וילדיך יוכלו להינות ממלגות שיסייעו למימון לימודיהם.

המועד האחרון להגשת בקשות לקבלת מלגות עבור שנת הלימודים תשפ”א (2021- 2020) נקבע ל-22 באוקטובר 2020.

לאור המצב ניתנה אורכה להגשת הבקשות – המועד האחרון להגשה נקבע ל-10 בנובמבר 2020.

עובד המבקש להגיש בקשה עבור שני ילדים יידרש למלא טופס נפרד עבור כל ילד (קרי, ימלא טופס ראשון ורק לאחר שליחתו ימלא טופס שני).

מלגות ילדי עובדים 1