קול קורא להכרה במכללות לסדנאות בטיחות מעשית

על רקע הצפי להגעה של אלפי עובדים זרים לישראל ולאור הכוונה לתקן חוק לפיו לא יחל עובד זר את עבודתו באתר בנייה אלא לאחר שסיים בהצלחה השתתפות בסדנה לבטיחות מעשית, על פי תוכנית מטה הבטיחות של ענף הבניה, פונה בזאת מטה הבטיחות של ענף הבנייה בישראל למכללות המעוניינות להיכלל ברשימת המכללות המוכרות להעברת סדנאות לבטיחות מעשית, להעביר את בקשתן להיכנס למסלול ההכנה לקראת הכרה.

תהליך ההכנה להכרה מורכב משלבים אלה:​

  1. לימוד דרישות הסף הנדרשות להעברת הסדנאות לבטיחות מעשית.
  2. העברת הודעה למטה הבטיחות אודות מוכנות למבדק הכרה.
  3. קיום מבדק הכרה על ידי מהנדס מטה בטיחות.
  4. הענקת כתב הכרה לקיום סדנאות בטיחות מעשית.

מכללות המבקשות להיכלל בתהליך הנ”ל, מתבקשות ללמוד את
דרישות הסף ולהשלים את הפרטים הכלולים בקישור:

על כנס מרכזי בנושא תצא הודעה נפרדת

לפרטים נוספים ניתן לפנות במייל לענת ליברמן: anat.liberman@tzomet-safety.com

דילוג לתוכן