קול קורא לקבלנים ראשיים, בנושא השתתפות עובדים בסדנאות לבטיחות מעשית

מטה הבטיחות של ענף הבנייה בישראל, חוזר ומבקש מקבלנים ראשיים מובילי שינוי,
לדרוש מתאגידי כוח אדם (עובדים זרים) ומקבלני משנה, להציב באתרים רק עובדים שהשתתפו בסדנאות לבטיחות מעשית ולעבודות גובה, במכללות המוכרות על ידי מטה הבטיחות.
את רשימת המכללות המוכרות ניתן לאתר במסמך המצורף.

לפרטים נוספים ניתן לפנות במייל לענת ליברמן: anat.liberman@tzomet-safety.com

דילוג לתוכן