קורסים לחברי התאחדות בוני הארץ - מרכז הבנייה הישראלי

כבשנים עברו, גם השנה החליטה הקרן, בשיתוף עם “התאחדות בוני הארץ”, להשתתף במימון של עד 75% מעלותם של קורסים מקצועיים המיועדים למעסיקים החברים בהתאחדות.

לצורך כך יצרנו קשר עם “מרכז הבנייה הישראלי”  ובנינו יחד איתם רשימה של קורסים בהם גם מעסיקים שימצאו זכאים יוכלו לקבל מימון ולהרחיב את הידע המקצועי שברשותם.

הזכאות לקבלת מימון לקורסים אלו ניתנת למעסיקים ששילמו דמי חבר ל”התאחדות בוני הארץ” לשנה זו ואשר הסדירו את ענייניהם מול הקרן, בהתאם לכללים והנהלים.

לצורך בדיקת זכאות וקבלת אישור על השתתפות הקרן במימון קורסים יש למלא את הטופס: “בקשה למימון קורס”.

דילוג לתוכן