קורס מנהלי עבודה בבניין

קורס מנהלי עבודה בבניין:

תנאי קבלה

קיימים מספר מסלולי לימוד לקבלת הסמכה למנהל עבודה ולכל מסלול תנאי קבלה שונים. לכן, על מנת לבדוק את העמידה בתנאי הסף לקבלה לקורס יש ליצור קשר עם בית ספר המעביר קורס זה, לבדוק מה מסלול הלימודים המוצע על ידו ובהתאם מה תנאי הקבלה. בטרם נרשמים ומתחילים את הלימודים, יש לוודא שביה”ס מחזיק ברשותו אישור פיקוח עדכני להפעלת קורס זה מטעם משרד העבודה הרווחה והשרותים החברתיים.

קבלת מימון לקורס

עובד המועסק על ידי מעסיק המשלם עבורו לקרן כנדרש העל פי הסכם העבודה הקיבוצי של ענף הבניין (ראה בעמוד: הצטרפות לקרן), יהיה זכאי לקבל מימון של השתתפות בקורס על פי הכללים בקרן בעת ההרשמה.

זכאי עובד שהחברה מגישה עבורו את הבקשה. בקשה למימון קורס.

הגשת בקשה להשתתפות במימון עלות קורסים והדרכות מקצועיות

בטופס שלמטה ניתן להגיש בקשה לקבלת מימון עבור קורס מנהלי עבודה כבישים ותשתיות.

להלן הוראות למילוי הטופס:

יש למלא את הטופס 4 שבועות לפני תחילת הקורס.

החל מה – 01.01.2023 לא ניתן יהיה להגיש בקשות רטרואקטיביות למימון קורס

יש למלא כל השדות בהתאם למוגדר בהם (כדוגמה: אין למלא את שמו של המועמד עצמו בשדה “איש קשר בחברה”)

במידה שיוצאים לקורס מספר מועמדים, יש ללחץ על הכפתור “הוסף מועמד” בהתאם למספר העובדים המיועדים לעבור את ההכשרה.

יש להקפיד לצרף כ”קובץ מצורף” את כל המסמכים הנדרשים, בהתאם למפורט בהמשך הטופס.

מענה לפנייה יינתן על פי התור בקרן.

לאחר השלמת תהליך האישור, תשלח התחייבות של הקרן ישירות אל מוסד ההכשרה בו בחרתם ללמוד, בה תצוין גובה ההשתתפות שאושרה. מאותו הרגע, תהליך התשלום מבוצע ישירות בין הקרן לבין מוסד ההכשרה.
שיעור ההשתתפות של הקרן במימון קורסים הוא עד 75% מעלות הקורס.

יודגש שאין כל מניעה לבצע הרשמה לקורס וכן לשלם דמי הרשמה (שלא תחרוג מ – 25% מעלות הקורס) עוד בטרם הושלם תהליך אישור הקרן.
יובהר עוד שככלל, אין הקרן משלמת החזרים למועמדים ו/ או חברות בנייה בעבור כספים שכבר שולמו למוסד ההכשרה.

לצורך קבלת עזרה ניתן לפנות לתמר מחלקת ההדרכה.
משרד – 03-6247495
טלפון נייד – 054-7167304

קבלת מימון לקורס

קבלת מימון לקורס

פרטי הקורס

פרטי המועמד

מועמד לקורס
* שם פרטי
* שם משפחה
* תז
מספר טלפון נייד
הערות
 
שחרר קבצים כאן או
Max. file size: 512 MB.
    דילוג לתוכן