תקנון

א. כללי
1. בשנת 2023 תיערך תחרות בין העובדים המצטיינים בענף הבניין, העץ, השיפוצים, התשתיות והצמ”ה (להלן: ענף הבניין) בחסות הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבנייה בישראל, מיסודה של התאחדות בוני הארץ והסתדרות עובדי הבניין והתעשיות הנלוות.
2. הליך בחירת עובדים בעלי הישגים מיוחדים הוא הליך בחירה שנתי, אשר נועד לבטא את ההוקרה ואת ההערכה של ארגון המעסיקים, חברות הבניה וארגון העובדים ולהניע את העובדים בענף הבניה והתעשיות הנלוות לחתור למצוינות בעבודה, להעלאת פריון העבודה ולקידום האיכות.
3. השנה אחד הקריטריונים החשובים : שמירה על כללי הבטיחות במקום העבודה היות והשנה יהיה הטקס והבחירה בסימן לבטיחות, מצוינות ועבודת צוות.
4. הפניה לנשים וגברים כאחד.

ב. מטרת התחרות
1. לתת ביטוי והערכה לעובדים המצטיינים על תרומתם ושקדנותם, על שמירת חיי אדם ועל תרומתם לסביבת העבודה.
2. להגביר את תודעת המצוינות באתרי הבנייה, התשתיות והתעשיות הנלוות.
3. להניע מנהלי עבודה ועובדים להגיע להישגים בתחומי עיסוקם.
4. לקדם את ערך השוויון המגדרי וכן העובדים הישראלים, הפלשתינאים והזרים בענף הבניין.

ג. זכאות להשתתפות בתהליך הבחירה

רשאים להשתתף בתחרות עובדים מענף הבניין או העץ שיענו על הדרישות הבאות:
1. עובד או מנהל עבודה ישראלי בעלי ותק של לפחות 5 שנים בענף הבניין או לחילופין “עובד זר” כהגדרתו בהסכם העבודה הקיבוצי, העובד לפחות 3 שנים בענף הבניין בישראל או לחילופין “עובד פלשתינאי” כהגדרתו בחוק עובדים זרים התשנ”א-1991 , העובד לפחות 3 שנים בענף הבניין בישראל (כשנת וותק יחשבו 300 ימי עבודה בפועל בשטחי ישראל) ומחזיק ברישיון עבודה תקף.
2. העובד, ישראלי, פלשתינאי או זר, הינו חבר בהסתדרות עפ”י הסכם העבודה הענפי או משלם דמי טיפול ארגוני להסתדרות והמעביד מפריש לקרן לעידוד.
3. העובד, ישראלי, פלשתינאי או זר, לא הורשע בפלילים ב-7 השנים האחרונות בעבירות שיש עימן קלון ואין כנגדו חקירה פלילית פתוחה ולא עבר עבירות בטיחות.
4. עובד/מנהל עבודה שאינו מצוי בקרבה משפחתית מדרגה ראשונה עם המעסיק הממליץ עליו לתחרות.
5. עובד/מנהל העבודה שלא נבחר בעבר כעובד מצטיין במסגרת תחרות זו.
6. מנהל עבודה מוסמך יהיה זכאי להשתתף בתחרות העובד המצטיין, כשהוא עומד בדרישות הבאות:
א. הוסמך כמנהל עבודה על פי דין.

ב. בתקופת כהונתו כמנהל עבודה, לא נגרמה כתוצאה מרשלנותו תאונת עבודה שגרמה למוות או לפציעה קשה של עובד באתר הבנייה.

ד. קריטריונים וניקוד להערכת עובד מצטיין ע”י המעסיק (סמן ב- + 1 נמוך ביותר 10 גבוה ביותר)

הקריטריון הניקוד 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
א. רמה מקצועית בביצוע העבודה

1. מיומנות וידע מקצועי.
2. ייעול ושיפור תהליכי עבודה
3. גילוי יוזמה ותושייה
4. מסתגל לשינויים בתהליכי עבודה ובטכנולוגיה
5. רכישת ידע מקצועי
6. מסוגל למלא מגוון עבודות רב בתחום עיסוקו

סה”כ ניקוד ממוצע

ב. אחריות ומסירות לעבודה

1. בעת עומס עבודה מוכן להתאמץ יותר.
2. אינו מנסה להתנער מאחריות.
3. מבצע משימות נוספות לתפקידו.
4. אינו מעביר לממונים בעיות שיכול לפתור
בעצמו.
5. נוכחות סדירה בעבודה.
6. דייקנות בזמני עבודה והפסקות.
7. ממריץ עובדיו להשקעת מאמץ מרבי בעבודתם.
9. חסכון בציוד ובחומרים.
10. מטפל בהפחתת העדריות עובדיו.
11. חריצות ומסירות לתפקיד.

ג.שמירה על כללי בטיחות והגהות
(יש לתת תיעדוף לסעיף זה)
1.הקפדה על כללי הבטיחות
2.הקפדה על נוהלי הבטיחות
3.ביצוע הדרכות בטיחות
4.אספקת ציוד לבטיחות

סה”כ ניקוד ממוצע

ג. יחסי אנוש

1. מתפקד היטב בעבודת צוות
2. מסייע לעובדים אחרים
3.מסייע בקליטת עובדים והדרכתם
4. יוצר אוירה נעימה סביבו
5. יחסיו עם הממונים תקנים

סה”כ ניקוד ממוצע

ד. פעולות מיוחדות

1. התנדבות לתפקידים כלליים במקום העבודה
2. פעילות חברתית וקהילתית ( מחוץ למקום
העבודה)
סה”כ ניקוד כללי

ה. שלבי התחרות, הרכב הוועדה והממליצים:

שלבי התחרות

1. בחירת מועמדים לתחרות העובד המצטיין מכלל מרחבי ההסתדרות המשויכים להסתדרות עובדי הבניין והעץ.
2. לכל מרחב/וועד עובדים/חברה מאורגנת, תינתן האפשרות להמליץ על עד ארבעה מועמדים לקבלת פרס העובד המצטיין. מועמדים פלשתינאים יוגשו בנוסף למכסה הנ”ל אך לא ממעסיק אחד.
3. לאחר מיון ובחינה של טופסי המועמדות, ועדת השיפוט הארצית תבחר את המועמדים שהעפילו לשלב הסופי בתחרות. המועמדים הללו יוזמנו לראיונות אישיים בפני ועדת השיפוט הארצית.
4. בסיום הליך הבחירה, העובדים המצטיינים יקבלו הודעה אישית על בחירתם ועל מועד קיומו של הטקס.

ועדת השיפוט הארצית

5. ועדת השיפוט הארצית תורכב מנציגי ההסתדרות, נציגי מעסיקים מענף הבנייה והתעשיות הנלוות, נציג הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה ו/או נציג ציבור ונציג המוסד לבטיחות וגהות.

ממליצים

6. המעסיק ו נציג ההסתדרות במרחב ו/או ועד העובדים במקום העבודה.
7. מכתבי ההמלצה בצירוף תעודות מקצועיות, במידה ויש, יצורפו לטופס הגשת המועמדות. יש לצרף לטופס המועמדות תמונה עדכנית של המועמד.
8. מועמדתו של מועמד שלא יצרף מכתב המלצה מהמעסיק על נייר הנושא לוגו פורמאלי של המעסיק, לא תילקח בחשבון.
9. ועדת השיפוט הארצית רשאית לפנות למעסיק/למועמד ולבקש מידע משלים במידת הצורך.

ו. מועדים ושלבי השיפוט

1. ועדת השיפוט הארצית תודיע עד ליום ה- 26.05.23 את דבר קיומה של תחרות העובד המצטיין בענף הבניין. להודעה זו יצורפו תקנון התחרות וטופס הגשת מועמדות.
2. המועד האחרון להגשת טופסי המועמדות לוועדת השיפוט הארצית הוא ה- 15.07.23 וזאת בצירוף כל ההמלצות והתעודות המקצועיות שהתקבלו.
3. מועמדים שיגיעו לשלב הסופי בתחרות יוזמנו לראיון בפני חברי ועדת השיפוט הארצית וזאת עד לתאריך ה – 08.08.23.
4. עד לתאריך ה- 10.08.23 תחליט ועדת השיפוט הארצית מיהם העובדים המצטיינים.
5. עד לתאריך ה- 11.08.23 תודיע ועדת השיפוט הארצית לזוכים על בחירתם כעובדים מצטיינים.

ז. טקס חלוקת התעודות והפרסים

טקס חגיגי יתקיים בחודש דצמבר במעמד שרי ממשלה, יו”ר ההסתדרות הכללית, יו”ר הסתדרות עובדי הבניין והתעשיות הנלוות ,נשיא התאחדות בוני הארץ, יושבי ראש מרחבי ההסתדרות, מזכירי איגוד מקצועי בהסתדרות, נציגי התאחדות בוני הארץ, קבלנים, עובדים ובני משפחותיהם, נציגי ציבור ועוד.

בטקס יחולקו תעודות ופרסים כספיים לזוכים וכן יוענקו תעודות הוקרה למעסיקים אשר עובדיהם זכו בפרסי ההצטיינות.

תאריך הטקס נקבע לתאריך 26.11.2023.

ח. סיוע ומידע על התחרות

להרשמה ,סיוע ומידע על התחרות ותשובות לשאלות אשר תתעוררנה במהלך ההרשמה והתחרות ניתן לקבל ממזכירי האיגוד המקצועי במרחבי ההסתדרות ובארגונים המקומיים של התאחדות בוני הארץ .
את המועמדות ניתן למלא באתר האינטרנט של הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבנייה שם יהיה קישור לתקנון ולטופס המועמדות.

דילוג לתוכן