במסגרת פעילותה לקידום ופיתוח ענף הבניין, משתתפת הקרן במימון הכשרות וקורסים מקצועיים בהתאם לצרכי הענף.

ההשתתפות במימון הכשרות וקורסים מקצועיים ניתנת לעובדים המועסקים ע”י קבלנים המשלמים לקרן כנדרש, בהתאם להוראות הסכם העבודה הקיבוצי בענף הבניין ובהתאם לנהליה.

פרטים נוספים על חובת התשלום לקרן ראה בעמוד הצטרפות לקרן.

ככלל, ההכשרות והקורסים המקצועיים אינם מועברים ע”י הקרן, והעובדים המבקשים להשתתף בהם מופנים למוסדות לימוד שונים להם ההסמכות הנדרשות.

אשר על כן, על מנת לקבל פרטים אודות הקורסים עצמם ולבדוק את תנאי הסף לקבלה אליהם, על העובד או המעסיק המעוניין בהכשרה לפנות לבתי הספר השונים המעבירים אותם.

לצורך בדיקת זכאות וקבלת אישור על השתתפות הקרן במימון קורסים יש למלא את הטופס: “בקשה למימון קורס”.

קורס מנהלי עבודה בבניין

12.07.2018
מנהל עבודה בבניין אחראי על צוות עובדים מקצועיים באתר הבנייה. הוא אחראי בפני הקבלן על ביצוע משימות בניה כלליות שונות לפי מפרטים ושרטוטים ובהתאם להנחיות הממונים עליו.
קרא עוד

קורס מנהלי עבודה בכבישים ותשתיות

12.07.2018
קורס מנהלי עבודה בעבודות עפר, כבישים ותשתיות מיועד לעובדים בעלי ניסיון מעשי קודם בענפים אלו, המעוניינים להתקדם לתפקידי ניהול.
הקורס מתקיים בפיקוח משרד העבודה.
קרא עוד