עוזר בטיחות למנהל עבודה

עוזר בטיחות למנהל עבודה כללי ב - 15 באוקטובר 2018 פורסם תיקון מס'11 לחוק "ארגון הפיקוח על העבודה", המטיל על מבצעי עבודות בניה את החובה למנות עוזרי בטיחות למנהלי העבודה, שתפקידם לסייע לנהל את הבטיחות באתר. מינוי עוזר בטיחות מתחייב בכל אתר שמתבצעות בו עבודות בנייה של מבנה שגובהו 7 מטרים ומעלה ושטחו מעל 1000 [...]

ממונה בטיחות (*מוקפא זמנית*)

ממונה בטיחות (החל מ-01.06.22 - לא תתאפשר הגשת בקשות למימון קורס זה) כללי בהתאם לכתוב ב: "תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות), תשנ"ו, 1996" - מעביד בענף הבניין המעסיק, בעצמו או באמצעות קבלני משנה, 100 עובדים לפחות באתרי הבניה בו זמנית, ימנה לממונה על הבטיחות באתר העבודה אדם בעל אישור כשירות לשמש כממונה [...]

אתתים

אתתים כללי בתקנות הבטיחות בעבודה (עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתתים), תשנ"ג 1992 – מוגדר תפקידו של אתת מוסמך כאחראי על מתן הוראות, בכל שיטה שהיא - בין ישירות לעגורנאי ובין לאדם אחר כדי שהוא יעביר את ההוראות לעגורנאי - בקשר להרמת מטען בעגורן, כיוונון מטען או כיוונון אונקל העגורן. תנאים לקבלת הסמכה למתן איתות [...]

מדריך עבודה בגובה

הכשרת מדריכים לעבודה בגובה כללי תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה) התשס"ז 2017 (שנכנסו לתוקף ב - 8 בנובמבר 2011) מגדירות "עבודה בגובה" כעבודה, לרבות גישה למקום עבודה, שבשלה עלול עובד ליפול לעומק העולה על 2 מטרים, לרבות: עבודה המתבצעת מעל משטח עבודה בלא גידור או מעקה תקני. עבודה המצריכה הטיית גוף האדם ביותר מ-45 מעלות [...]

עבודה בגובה

הכשרת עובדים לעבודה בגובה כללי תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה) התשס"ז 2017 (שנכנסו לתוקף ב – 8 בנובמבר 2011) מגדירות "עבודה בגובה" כעבודה, לרבות גישה למקום עבודה, שבשלה עלול עובד ליפול לעומק העולה על 2 מטרים, לרבות: עבודה המתבצעת מעל משטח עבודה בלא גידור או מעקה תקני. עבודה המצריכה הטיית גוף האדם ביותר מ-45 מעלות [...]

השתלמות ענפית לממונה בטיחות

השתלמות ענפית לממונה בטיחות כללי בהתאם לכתוב ב: "תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות), תשנ"ו, 1996" - מעביד בענף הבניין המעסיק, בעצמו או באמצעות קבלני משנה, 100 עובדים לפחות באתרי הבניה בו זמנית, ימנה לממונה על הבטיחות באתר העבודה אדם בעל אישור כשירות לשמש כממונה בטיחות. עוד נכתב בתקנות, שהמעביד בענף הבניין לא [...]

השתלמות מכין תוכנית לניהול הבטיחות

השתלמות מכין תוכנית לניהול הבטיחות בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות) התשע"ג-2013, נקבע כי תכנית לניהול בטיחות תוכן רק על ידי מי שיעמוד בדרישות המפורטות בתקנות. קביעה זו באה כדי להבטיח כי התפקיד של הכנת תכנית ניהול בטיחות, הדורש ידע מקצועי מעמיק בתחום ניהול הבטיחות בתעסוקה, לרבות ניהול סיכוני בטיחות ובריאות בתעסוקה, יבוצע [...]
דילוג לתוכן