הסמכת עגורנאים – עגורן צריח

קורס מפעיל עגורן צריח כללי קיימות 5 רמות הסמכה של עגורנאים: סוג א' – מפעיל עגורן צריח סוג ב' - מפעיל עגורן נייד סוג ג' - מפעיל עגורן גשר עילי/ עגורן שער סוג ד' - מפעיל עגורן להעמסה עצמית סוג ה' – אתת על פי התקנות, "עגורן צריח" הוא עגורן בעל צריח או תורן אשר [...]

הסמכת בונה מקצועי לפיגומים

קורס בונה מקצועי לפיגומים כללי בתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), תשמ"ח, 1988 - נקבע כי לא יתקינו ולא יפרקו פיגום זקפים שגובהו עולה על 6 מטרים, אלא תחת השגחתו והנהלתו הישירה של בונה מקצועי לפיגומים. בונה מקצועי לפיגומים הוא אדם שעבר הסמכה בבית ספר שקיבל הכרה ממשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. תנאי קבלה ​ניסיון של 3 [...]

רישיון מפעיל – מכונה ניידת

רישיון להפעלת מכונה ניידת כללי בתקנות התעבורה [תשכ"א-1961, תקנה 39(א)ט] מוגדרת "מכונה ניידת" כרכב מנועי שלפי מבנהו מיועד לביצוע עבודות ואינו מיועד לגרירה. הכוונה לכלים כגון מחפרון, שופל, בובקט, ציוד הנדסי וכו', בין אם מחוייבים ברישוי (מספר רישוי) ובין אם לאו. באותן התקנות נקבע שכל מפעיל "מכונה ניידת" חייב להחזיק ברישיון מתאים, אותו קיבל לאחר [...]

הסמכת עגורנאים – עגורן נייד

קורס מפעיל עגורן נייד כללי קיימות 5 רמות הסמכה של עגורנאים: סוג א' – מפעיל עגורן צריח סוג ב' - מפעיל עגורן נייד סוג ג' - מפעיל עגורן גשר עילי/ עגורן שער סוג ד' - מפעיל עגורן להעמסה עצמית סוג ה' – אתת "עגורן נייד" הוא מכונת הרמה בעלת זרוע הנושאת אנקול שעליו תולים את [...]

מפעיל עגורן שער ועגורן גשר עילי

קורס עגורן שער/ גשר עילי כללי קיימות 5 רמות הסמכה של עגורנאים: סוג א' – מפעיל עגורן צריח סוג ב' - מפעיל עגורן נייד סוג ג' - מפעיל עגורן גשר עילי/ עגורן שער סוג ד' - מפעיל עגורן להעמסה עצמית סוג ה' – אתת "עגורן גשר עילי" – מוגדר בתקנות כעגורן שהגשר שלו נשען, בכל [...]

קורסים למעסיקים

קורסים למעסיקים בענף הבניין במטרה לשפר את ההון האנושי ולקדם את המקצועיות בענף, הקרן מסייעת גם למעסיקים, ומשתתפת במימון קורסים והכשרות מקצועיות.   מה גובה ההשתתפות במימון ההכשרה? הקרן משתתפת במימון של עד 75% מעלות ההכשרה או עד לסכום של 5,500 ₪ - הנמוך מבניהם.   מי זכאי? כל מעסיק בענף הבניין והתשתית, לרבות קבלן, [...]

רישיון מפעיל – מלגזה

רישיון להפעלת מלגזה כללי בתקנות התעבורה [תשכ"א-1961, תקנה 39(א)ח] נקבע כי לא ינהג אדם ולא יפעיל מלגזה אלא אם כן קיבל הדרכה לפי תכנית שאישרו רשות הרישוי והאגף לפיקוח על העבודה, וניתן היתר לכך מאת רשות הרישוי. משך הקורס - יומיים: יום לימוד הפרק העיוני יום תרגול מעשי יודגש שרק בתי ספר אשר קיבלו אישור של אגף [...]

ניהול פרוייקטים בבנייה

השתלמות מכין תוכנית לניהול הבטיחות פרוייקטים בתחום הבנייה מבוצעים כיום בסביבה עתירת טכנולוגיה ומחייבים ידע רב תחומי רחב לצורך ניהולם. בקורס ניתן דגש על תכנון פרוייקט תוך ניתוח מרכיביו השונים, ניהול שלבי הביצוע, חשיפה לאמצעים טכנולוגים חדשים, ניהול צוות, הפעלת יועצים וגופי ביצוע שונים, ייעול תהליכי ביצוע וחסכון, בנייה ירוקה, היבטים משפטיים בפרוייקט בנייה ועוד. [...]
דילוג לתוכן