קורס מפעיל עגורן נייד

כללי

קיימות 5 רמות הסמכה של עגורנאים:

 • סוג א’ – מפעיל עגורן צריח
 • סוג ב’ – מפעיל עגורן נייד
 • סוג ג’ – מפעיל עגורן גשר עילי/ עגורן שער
 • סוג ד’ – מפעיל עגורן להעמסה עצמית
 • סוג ה’ – אתת

“עגורן נייד” הוא מכונת הרמה בעלת זרוע הנושאת אנקול שעליו תולים את המטען, למעט עגורן המותקן על
רכב מנועי לצורך הרמת רכב וגרירתו ולמעט עגורן ללא הנעה ובהפעלה בכוח ידני בלבד

מובהר בתקנות שלא יופעל עגורן אלא בידי עגורנאי מוסמך שבידו תעודת הסמכה תקפה להפעלת עגורן מסוג ודרגת עומס מתאימים.

קורס מפעיל עגורן צריח נמשך 164שעות לימוד.

תנאי קבלה

 • גיל 18 ומעלה
 • בוגר 9 שנות לימוד לפחות
 • בעל תעודה המעידה על כך שהמועמד עבר הדרכה לעבודה בגובה (לפחות בתחום סולמות ומבנה קונסטרוקציה)
 • נמצא כשיר בידי רופא מורשה, במהלך השנה שקדמה להגשת הבקשה
 • עמד בהצלחה במבחן פסיכוטכני ייעודי
 • עבר בהצלחה ועדת קבלה.

יודגש שאין הקרן משתתפת במימון בדיקות רפואיות

קבלת מימון לקורס

עובד המועסק על ידי מעסיק המפריש עבורו לקרן כנדרש מהסכם העבודה הקיבוצי של ענף הבניין (ראה בעמוד: הצטרפות לקרן), זכאי לקבל מימון של עד 75% מעלות קורס זה.

לבדיקת זכאות וקבלת המימון יש למלא את הטופס: בקשה למימון קורס.

דילוג לתוכן