קורס מפעיל עגורן צריח

כללי

קיימות 5 רמות הסמכה של עגורנאים:

 • סוג א’ – מפעיל עגורן צריח
 • סוג ב’ – מפעיל עגורן נייד
 • סוג ג’ – מפעיל עגורן גשר עילי/ עגורן שער
 • סוג ד’ – מפעיל עגורן להעמסה עצמית
 • סוג ה’ – אתת

על פי התקנות, “עגורן צריח” הוא עגורן בעל צריח או תורן אשר בחלקו העליון זרוע הנושאת את אונקל העגורן שעליו תולים את המטען והוא מופעל בחשמל.

מובהר בתקנות שלא יופעל עגורן אלא בידי עגורנאי מוסמך שבידו תעודת הסמכה תקפה להפעלת עגורן מסוג ודרגת עומס מתאימים.

קורס מפעיל עגורן צריח נמשך 196 שעות לימוד.

תנאי קבלה

 • גיל 20 ומעלה.
 • בוגר 12 שנות לימוד.
 • בעל תעודה המעידה על כך שעבר הדרכה לעבודה בגובה (לפחות בתחום סולמות ומבנה קונסטרוקציה) באמצעות מוסד הכשרה המאושר על ידי הפיקוח על העבודה.
 • עבר בדיקה רפואית בידי רופא מורשה ונמצא מתאים להיות עגורנאי.
 • עבר בהצלחה מבחן פסיכוטכני לצורך בדיקת התאמתו להפעלת עגורן.
 • עבר התנסות מעשית מודרכת של 40 שעות לפחות בהשגתו של עגורנאי מוסמך לעגורן מסוג ודרגת עומס שלהפעלתו הוא מבקש הסמכה.
 • עבר בהצלחה ועדת קבלה.

יודגש שאין הקרן משתתפת במימון בדיקות רפואיות

בתום הקורס, על מנת לקבל את הרישיון להפעלת עגורן צריח, על התלמיד:

 • לעמוד בהצלחה במבחן עיוני ומעשי.
 • לעבור התנסות מעשית מודרכת נוספת של 200 שעות לפחות בהשגתו של עגורנאי מוסמך לעגורן מסוג ודרגת עומס שלהפעלתו הוא מבקש הסמכה.

קבלת מימון לקורס

עובד המועסק על ידי מעסיק המפריש עבורו לקרן כנדרש מהסכם העבודה הקיבוצי של ענף הבניין (ראה בעמוד: הצטרפות לקרן), זכאי לקבל מימון של עד 75% מעלות קורס זה.

לבדיקת זכאות וקבלת המימון יש למלא את הטופס: בקשה למימון קורס.

דילוג לתוכן