קורס מנהלי עבודה בבניין

כללי

מנהל עבודה בבניין אחראי על צוות עובדים מקצועיים באתר הבנייה. הוא אחראי בפני הקבלן על ביצוע משימות בניה כלליות שונות לפי מפרטים ושרטוטים ובהתאם להנחיות הממונים עליו.

תקנות הבטיחות בעבודה התשמ”ח 1998 מחייבות ביצוע עבודות בבנייה בהנהלתו הישירה והמתמדת של מנהל עבודה שמונה על פי התקנות.

בכדי להתמנות למנהל עבודה על המועמד לעבור בהצלחה קורס מנהלי עבודה כללי בבניין ולעמוד בבחינות הגמר. בקורס ניתן דגש מיוחד ללימוד כל נושא הבטיחות בעבודות הבנייה.

תנאי קבלה

קיימים מספר מסלולי לימוד לקבלת הסמכה למנהל עבודה ולכל מסלול תנאי קבלה שונים.

לכן, על מנת לבדוק את העמידה בתנאי הסף לקבלה לקורס יש ליצור קשר עם בית ספר המעביר קורס זה, לבדוק מה מסלול הלימודים המוצע על ידו ובהתאם מה תנאי הקבלה.

בטרם נרשמים ומתחילים את הלימודים, יש לוודא שביה”ס מחזיק ברשותו אישור פיקוח עדכני להפעלת קורס זה מטעם משרד העבודה הרווחה והשרותים החברתיים.

קבלת מימון לקורס

עובד המועסק על ידי מעסיק המפריש עבורו לקרן כנדרש מהסכם העבודה הקיבוצי של ענף הבניין (ראה בעמוד: הצטרפות לקרן), זכאי לקבל מימון של עד 75% מעלות קורס זה.

לבדיקת זכאות וקבלת המימון יש למלא את הטופס: בקשה למימון קורס.

פרטים נוספים

פרטים נוספים אודות קורס מנהלי עבודה ניתן למצוא באתר האינטרנט של משרד העבודה הרווחה והשרותים החברתיים

דילוג לתוכן