השתלמות מכין תוכנית לניהול הבטיחות

פרוייקטים בתחום הבנייה מבוצעים כיום בסביבה עתירת טכנולוגיה ומחייבים ידע רב תחומי רחב לצורך ניהולם.

בקורס ניתן דגש על תכנון פרוייקט תוך ניתוח מרכיביו השונים, ניהול שלבי הביצוע, חשיפה לאמצעים טכנולוגים חדשים, ניהול צוות, הפעלת יועצים וגופי ביצוע שונים, ייעול תהליכי ביצוע וחסכון, בנייה ירוקה, היבטים משפטיים בפרוייקט בנייה ועוד.

מטרת הקורס היא בניית ארגז כלים מקצועיים שאמצעותם יוכל המנהל לנהל את הפרוייקט/ אתר הבנייה שבאחריותו.

תנאי קבלה

הקורס מיועד בעלי ניסיון קודם בענף הבניין

זכאות לקבלת מימון לקורס

עובד המועסק על ידי מעסיק המפריש עבורו לקרן כנדרש מהסכם העבודה הקיבוצי של ענף הבניין (ראה בעמוד: הצטרפות לקרן), זכאי לקבל מימון של עד 75% מעלות קורס זה.

לבדיקת זכאות וקבלת המימון יש למלא את הטופס: בקשה למימון קורס.

דילוג לתוכן