עוזר בטיחות למנהל עבודה

כללי

ב – 15 באוקטובר 2018 פורסם תיקון מס’11 לחוק “ארגון הפיקוח על העבודה”, המטיל על מבצעי עבודות בניה את החובה למנות עוזרי בטיחות למנהלי העבודה, שתפקידם לסייע לנהל את הבטיחות באתר.

מינוי עוזר בטיחות מתחייב בכל אתר שמתבצעות בו עבודות בנייה של מבנה שגובהו 7 מטרים ומעלה ושטחו מעל 1000 מטרים רבועים, וכן בכל אתר שמתבצעות בו עבודות בנייה הנדסית ומפקח עבודה אזורי קבע כי האתר הינו אתר בנייה שעליו חלות הוראות חוק ארגון הפיקוח על העבודה.

תיקון החוק נכנס לתוקף בתאריך ה – 6 ביוני 2019 והחל מתאריך זה תחול החובה להעסיק עוזרי בטיחות למנהלי עבודה, כאמור לעיל.

יודגש כי החוק אינו אוסר את הכשרתו ומינויו של מי שאינו ישראלי לתפקיד עוזר הבטיחות. יחד עם זאת, מאחר ותפקידו השוטף של עוזר הבטיחות הוא לקיים קשר ישיר עם העובדים ומנהל העבודה באתר, וכן להבין את רשימת התיוג ואת הניירות אשר מוצגים לו (פנקס הדרכה למשל), הרי שלשליטה בשפה העברית ישנה חשיבות מכרעת לכשירותו ויכולתו של עוזר הבטיחות למלא את תפקידו בהצלחה. אשר על כן, מינהל הבטיחות אוסר על ביצוע הכשרות לעוזרי בטיחות באמצעות מתרגמים, והקורסים מתקיימים בשפה העברית בלבד.

משך הקורס: 45 שעות לימוד (5 מפגשים).

תנאי קבלה

  • גיל 18 ומעלה.
  • בעל ניסיון של שנתיים לפחות בביצוע עבודות בנייה או עבודות בנייה הנדסית.

זכאות לקבלת מימון לקורס

עובד המועסק על ידי מעסיק המפריש עבורו לקרן כנדרש מהסכם העבודה הקיבוצי של ענף הבניין (ראה בעמוד: הצטרפות לקרן), זכאי לקבל מימון של עד 75% מעלות קורס זה.

לבדיקת זכאות וקבלת המימון יש למלא את הטופס: בקשה למימון קורס.

פרטים נוספים

בכל הנוגע לעוזרי בטיחות ניתן לקבל פרטים נוספים באתר האינטרנט  של משרד העבודה הרווחה והשרותים החברתיים.

חוק ארגון הפיקוח על העבודה (תיקון מס’ 11 – הוראת שעה), התשע”ט – 2018

דילוג לתוכן