קורסים לחברי התאחדות בוני הארץ

כללי

כבשנים עברו, גם השנה החליטה הקרן, בשיתוף עם “התאחדות בוני הארץ”, להשתתף במימון של עד 75% מעלותם של קורסים מקצועיים המיועדים למעסיקים החברים בהתאחדות.

לצורך כך יצרנו קשר עם “מכון התקנים הישראלי”  ו”מרכז הבנייה הישראלי” ובנינו יחד איתם רשימה של קורסים בהם גם מעסיקים שימצאו זכאים יוכלו לקבל מימון ולהרחיב את הידע המקצועי שברשותם.

הזכאות לקבלת מימון לקורסים אלו ניתנת, אחת לשנה, למעסיקים ששילמו דמי חבר ל”התאחדות בוני הארץ” לשנה זו ואשר הסדירו את ענייניהם מול הקרן, בהתאם לכללים והנהלים.

בנוסף, בהתאם לנוהלי הקרן, גם עובדים שמעסיקיהם מפרישים עבורם לקרן זכאים לקבל השתתפות במימון קורסים אלו.

לצורך בדיקת זכאות וקבלת אישור על השתתפות הקרן במימון הקורסים יש למלא את הטופס: “בקשה למימון קורס”.

רשימת הקורסים המאושרים ב”מכון התקנים הישראלי”

 • תכנון מערכות מתזים לכיבוי אש לפי ת”י 1596
 • בוחני נזקי מים
 • התמחות מקצועית לקבלני גבס
 • מתכנני וקבלני מערכות אינסטלציה
 • מחזור פסולת בנייה
 • מניעה כשלים בבנייה
 • מלווה בנייה ירוקה
 • הכרת התקן לגילוי אש
 • הכרת תוכניות בנייה
 • הכשרת תחזוקאי מטפים מטלטלים
 • תחזוקת מערכות מתזים
 • אוטם מורשה

רשימת הקורסים המאושרים במרכז הבנייה הישראלי

 • מניעת ליקויי בנייה
 • קריאת תוכניות בניין
 • ניהול ופיקוח הבנייה – טכנולוגיות בניה
 • אוטם מורשה
 • קבלני אינסטלציה
 • בטיחות למנהלי עבודה – משרד הכלכלה
 • ניהול פרוייקטים
 • בקרי בטון
 • בקרי סלילה
 • מעטפת בניין
 • תמ”א 38
 • ניהול תפעול ותחזוקת מבנים
 • אוטוקאד