קורסים למעסיקים בענף הבניין

כללי

כבשנים עברו, גם השנה החליטה הקרן להשתתף במימון של עד 75% מעלותם של קורסים מקצועיים המיועדים למעסיקים בענף הבניין.

לצורך כך בנינו רשימה של קורסים בהם גם מעסיקים שימצאו זכאים יוכלו לקבל מימון ובכך לתרום להרחבת הידע המקצועי שברשותם.

הזכאות לקבלת מימון לקורסים אלו ניתנת, אחת לשנה, למעסיקים אשר הסדירו את ענייניהם מול הקרן, בהתאם לכללים והנהלים.

בנוסף, בהתאם לנוהלי הקרן, גם עובדים שמעסיקיהם מפרישים עבורם לקרן זכאים לקבל השתתפות במימון קורסים אלו.

לצורך בדיקת זכאות וקבלת אישור על השתתפות הקרן במימון הקורסים יש למלא את הטופס: “בקשה למימון קורס”.

רשימת הקורסים המאושרים למעסיקים

 • מתכנני וקבלני מערכות אינסטלציה
 • קבלני מערכות אינסטלציה
 • בוחני נזקי מים
 • מלווה בנייה ירוקה
 • אוטם מורשה
 • מחזור פסולת בנייה
 • מניעת כשלים בבנייה
 • הכשרת תחזוקאי מטפים מטלטלים
 • תחזוקת מערכות מתזים לכיבוי אש לפי ת”י 1928
 • סוקר איכות מבנים וכתיבת חוות דעת מומחים
 • תכנון מערכות מתזים לכיבוי אש לפי ת”י 1956
 • מסלול משולב : תכנון ותחזוקת מערכות מתזים לכיבוי אש
 • הכרת התקן להתקנת מערכות לגילוי אש ת”י 1220
 • מניעת ליקויי בנייה
 • קריאת תוכניות בניין
 • ניהול ופיקוח הבנייה – טכנולוגיות בנייה
 • בטיחות למנהלי עבודה – משרד הכלכלה
 • ניהול פרוייקטים
 • בקרי בטון
 • בקרי סלילה
 • מעטפת בניין