רישיון להפעלת מלגזה

כללי

בתקנות התעבורה [תשכ”א-1961, תקנה 39(א)ח] נקבע כי לא ינהג אדם ולא יפעיל מלגזה אלא אם כן קיבל הדרכה לפי תכנית שאישרו רשות הרישוי והאגף לפיקוח על העבודה, וניתן היתר לכך מאת רשות הרישוי.

משך הקורס – יומיים:

  • יום לימוד הפרק העיוני
  • יום תרגול מעשי

יודגש שרק בתי ספר אשר קיבלו אישור של אגף הרישוי במשרד התחבורה מאושרים להעביר קורס זה.

תנאי קבלה

  • גיל 18 ומעלה
  • בעל רישיון נהיגה לדרגה 1 (טרקטור) או רישיון נהיגה דרגה B או כל רישיון מעל דרגה B

קבלת מימון לקורס

עובד המועסק על ידי מעסיק המפריש עבורו לקרן כנדרש מהסכם העבודה הקיבוצי של ענף הבניין (ראה בעמוד: הצטרפות לקרן), זכאי לקבל מימון של עד 75% מעלות קורס זה.

לבדיקת זכאות וקבלת המימון יש למלא את הטופס: בקשה למימון קורס.

דילוג לתוכן